Licorice

Fazer Licorice

50 EA in stock
Fazer Licorice Stick, Regular
Fazer Licorice Stick, Turkish Pepper
Fazer Licorice Stick, Chocolate
Fazer Licorice Stick, Salmiak
Fazer Licorice Stick, Raspberry
Fazer Licorice Stick, Strawberry
Fazer Licorice Stick, Blue- And Raspberry
Fazer Licorice Stick, Lemon
Fazer Soft Black Licorice
Fazer Soft Licorice Caramel
Fazer Soft Licorice Smooth Salmiak
Fazer Pantteri Mix
Fazer Pantteri Pastilles
Fazer Pantteri Original

Halva Licorice

Halva Licorice Bar Regular
Halva Salt Licorice Bar
1 EA in stock
Halva Mega Mix Salmiac
Halva Salt Licorice Box
Halva Filled Licorice Mix
6 EA in stock
Halva Sugar-free Licorice
Halva Soft European Licorice Black
Halva Soft European Licorice Strawberry

Kouvolan Licorice

6 EA in stock
On Sale -10%
Kouvolan Salmiak Licorice